Captcha image
Show another codeShow other code
Log In
 
Novi projekti u saradnji sa ministarstvima obrazovanja
10/05/2012
Projekat "Revitalizacija i informatizacija školskih biblioteka"je u punom zamahu. U okviru ovog projekta koji se realizuje u saradnji sa ministarstvima obrazovanja Hercehovačko-neretvanskog, Srednje-bosanskog i Zeničko-dobojskog kantona predviđena je analiza postojećeg stanja, instalacija bibliotečkog softvera Facit Biblioteka v2.0 i obuka bibliotekara/knjižničara. More
Prva Konferencija bibliotekara Federacije Bosne i Hercegovine
24/10/2007
22.-23.10.2007. godine održana je Prva Konferencija bibliotekara Federacije BiH More
Međunarodna konferencija - Evropske smjernice za saradnju lokalnih kulturnih institucija – biblioteka, arhiva i muzeja
23/09/2007
Međunarodna konferencija - Evropske smjernice za saradnju lokalnih kulturnih institucija – biblioteka, arhiva i muzeja More
Page:
Prev
1
2
3
Next

FACIT Biblioteka v2.0

Download